Privacy

Bij Josephine’s Dance Center wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze privacyverklaring, te vinden in onderstaande link, is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan Josephine Verhulsdonk of via het e-mail adres: info@josephinesdancecenter.nl 

http://josephinesdancecenter.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Josephines-Dance-Center.pdf